მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა შუა აზიაში

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
ევრაზიის ფონდი
თარიღი:
10.2010
-
03.2011
ბიუჯეტი:
$36,737.00

კვლევითი პროექტის მიზანი იყო მონაცემების მოპოვება, რომელიც საფუძვლს შეუქმნიდა Eurasia Foundation-ს ცენტრალურ აზიაში (კერძოდ კი, ყაზახეთში, ყირგიზეთში და ტაჯიკეთში) მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული მრავალწლიანი პროექტის შემუშავებას. პროგრამას მხარს უჭერდა ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო Europe Initiative-ის ფარგლებში.

კვლევა მოიცავდა ინტენსიურ სამაგიდო კველვას, ინტერვიუებს ექსპერტებთან, დიდ რეპრეზენტატულ გამოკითხვას (რომელიც სამივე ქვეყანაში ჩატარდა) და ფოკუსურ ჯგუფებს ქალებისა და ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის მოსაპოვებლად.

გაზიარება