კვლევა შრომის და დასაქმების შესახებ

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
Volkswagen Foundation / Institute for the Study of Labor
თარიღი:
10.2012
-
01.2014

მონაცემების შეგროვება შრომისა და დასაქმების შესახებ საქართველოში.

წარმომადგენლობითი (რეპრეზენტატული) გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით; კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა. შერჩევის ზომა – 4333.

მონაცემთა ბაზა (არა საჯარო).

გაზიარება