კვლევა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო და საინვესტიციო შეზღუდვებისა და დაბრკოლებების შესახებ

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
თარიღი:
04.2011
-
06.2011

კვლევის მიზანი იყო აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობის ანალიზი, ახალი საინვესტიციო და საექსპორტო შესაძლებლობების დადგენა, და რისკების და ხელისშემშლელი ფაქტორების იდენტიფიცირება.

საქართველოსა და აზარბაიჯანის ეცონომიკური და ბიზნეს გარემოს მიმოხილვა, მათ შორის არსებული კვლევების ანალიზი. სულ 6 კვლევა, თითო ქვეყანაში 3, მათ შორის საექსპორტო და სატრანსპორტო კომპანიებისა, და საზღვარზე ტრაილერების მძღოლების გამოკითხვა.

ანგარიში.

გაზიარება