კვლევა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
Deloitte Consulting LLP / ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
თარიღი:
01.2016
-
07.2016
ბიუჯეტი:
$39,010.00

პროექტის მთავარი მიზანია კერძო კომპანიების კვლევა სახელმწიფო შესყიდვებში მათი დაბალი მონაწილეობის მიზეზების დასადგენად და შესაბამისი ღონისძიებების დასაგეგბმად.

მეთოდოლოგიისა და კვლევის ინსტრუმენტების შექმნა; შერჩევა; საველე სამუშაოების ჩატარება; მონაცემთა გადამუშავება და ანალიტიკური ანგარიშის წარდგენა.

ანგარიში.

გაზიარება