კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)
თარიღი:
04.2008
-
12.2017
ბიუჯეტი:
$140,000.00

საქართველოში ამომრჩეველთა დამოკიდებულების შესწავლა საარჩევნო პროცესის მიმართ და  მიმდინარე პოლიტიკური მიმართულებების ანალიზი.

წარმომადგენლობითი (რეპრეზენტატული) გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით; კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა.

  • ტალღა 20, საზოგადოების განწყობა საქართველოში:

 აპრილი 2015 – ეროვნული საკითხები;        აპრილი 2015 – რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება

  • ტალღა 19, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა საქართველოში:

 ოქტომბერი 2014 – ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა საქართველოში

  • ტალღა 18, გამოკითხვა არჩევნების შემდეგ:

 აგვისტო 2014 – ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები; აგვისტო 2014 – რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება

  • ტალღა 17, წინასაარჩევნო გამოკითხვა:

აპრილი 2014 – ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები; აპრილი 2014 – რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება

  • ტალღა 16, გამოკითხვა არჩევნების შემდეგ:

ნოემბერი 2013 – ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები; ნოემბერი 2013რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება

  • ტალღა 15, წინასაარჩევნო გამოკითხვა:

სექტემბერი 2013 – ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები; სექტემბერი 2013 – რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება

  • ტალღა 14

ივნისი 2013 – ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები; ივნისი 2013 – რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება

  • ტალღა 13

მარტი 2013 – ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები მარტი 2013 – რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება

  • ტალღა 12, გამოკითხვა არჩევნების შემდეგ:

ნოემბერი 2012 – ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები; ნოემბერი 2012 – რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება

  • ტალღა 11, წინასაარჩევნო გამოკითხვა:

 აგვისტო 2012 – ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები; აგვისტო 2012 – რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება

  • ტალღა 10:

 ივნისი 2012 – ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები; ივნისი 2012 – რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება

  • ტალღა 6, გამოკითხვა არჩევნების შემდეგ: ივნისი 2010
  • ტალღა 5, წინასაარჩევნო გამოკითხვა: აპრილი 2010
  • ტალღა 4, ნოემბერი 2009
  • ტალღა 3, ნოემბერი 2008
  • ტალღა 2, გამოკითხვა არჩევნების შემდეგ, ივლისი 2008
  • ტალღა 1, წინასაარჩევნო გამოკითხვა, აპრილი 2008
გაზიარება