კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ აჭარაში

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)
თარიღი:
11.2008
-
11.2008
ბიუჯეტი:
$13,056.00

საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა პოლიტიკურ ტენდენციებთან დაკავშირებით აჭარაში.

გამოკითხვა. კომპლექსური შერჩევა(სტრატიფიცირებული და კლასტერული).

ანგარიში.

გაზიარება