კვლევა მიგრაციის საკითხებში მოსახლეობის გათვითცნობიერებულობის შესახებ

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
დანიის ლტოლვილთა საბჭო (DRC)
თარიღი:
12.2008
-
01.2009

მოსახლეობის შეხედულებების კვლევა მიგრანტებისა და მიგრაციის მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ საქართველოში.

ექვსი ფოკუსური დისკუსია მიგრაციის მაღალი მაჩვენებლის მქონე ორ რეგიონში: აჭარასა და იმერეთში (მიგრაციისგან ყველაზე მეტად დაზარალებული ორი რეგიონი) ქალაქებისა და სოფლების წარმომადგენლებთან. ფოკუსური ჯგუფები დაყოფილია იმის მიხედვით, ოჯახების წარმომადგენლებს იმ მომენტში ჰყავთ მიგრანტი წევრი, მათი წევრი უკვე დაბრუნდა მიგრაციიდან თუ საერთოდ არ ჰყავთ მიგრანტი.

გაზიარება