კვლევა ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა ჩვევების შესახებ საქართველოში

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
Mercy Corps
თარიღი:
06.2010
-
11.2010
ბიუჯეტი:
$12,237.00

პროექტის მთავარი მიზანია ქართველ მომხმარებელთა ცოდნის, მოთხოვნის და შეძენის სიხშირის შესწავლა ხორცისა და რძის პროდუქტების ხარისხთან, ჰიგიენასთან და უსაფრთოებასთან მიმართებაში. CRRC ასევე მონიტორინგს გაუწევს იმას, თუ რამდენად პასუხობენ მოვაჭრეები ამ მოთხოვნებს.

7 ფოკუსური ჯგუფი თბილისსა და სამცხე-ჯავახეთში; 12 ჩაღრმავებული ინტერვიუ მოვაჭრეებთან.

გაზიარება