კონფლიქტის ეფექტურად პრევენციის და ტრანფორმაციის პირობები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
უსაფრთხო მსოფლიო (SaferWorld)
თარიღი:
09.2009
-
04.2014
ბიუჯეტი:
$4,992.00

ინფორმაციის მეტი ხელმისაწვდომობისა და ფართო დებატების უზრუნველყოფა სამოქალაქო საზოგადოებისა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ხალხისთვის.

ოთხი კომპლექსური გამოკითხვა და თანმდევი ფოკუს-ჯგუფები  საქართველოს მიერ კონტროლირებად სოფლებში, სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული ოლქის სასაზღვრო ხაზიდან 4 კილომეტრის  მანძილზე 2010 წლის ივნისში, 2010 წლის დეკემბერში, 2011 წლის ნოემბერსა და 2014 წლის თებერვალში (მხოლოდ გამოკითხვა).

მონაცემთა ბაზა, ცხრილები სიხშირეებით, ფოკუს-ჯგუფის ანგარიში.

 

გაზიარება