კავშირი საჯარო პოლიტიკას, მიგრაციასა და განვითარებას შორის

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)
თარიღი:
12.2013
-
12.2015

კავშირის შესწავლა საერთაშორისო მიგრაციასა და ეკონომიკურ განვითარებას შორის ემიგრანტების გამგზავნ ქვეყნებში. პროექტი ხორციელდება 10 ქვეყანაში.

სამაგიდო კვლევა, ქვეყნის შინამეურნეობების წარმომადგენლობითი გამოკითხვა, სიღრმისეული ინტერვიუები.

ანალიტიკური ანგარიშები, სადაც განხილულია კანონმდებლობა და კვლევის შედეგები.

გაზიარება