განვითარების გზაზე: მიგრაციის ეკონომიკური და სოციალური გავლენის გაზომვა და ოპტიმიზაცია

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
გლობალური განვითარების ქსელი (GDN)
თარიღი:
07.2008
-
07.2008
ბიუჯეტი:
$17,380.00

მიგრაციის გავლენის შესწავლა შინამეურნეობების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობის მიხედვით; პროექტი ასევე ისახავს მიზნად შეადაროს ის შინამეურნეობები, რომელთა წევრიც ამჟამად არის მიგრანტი ან დაბრუნდა მიგრაციიდან ისეთ შინამეურნეობებთან, რომელთაც არ ჰყავთ მიგრანტი.

მინი აღწერა იმ ოჯახების დასადგენად, ვისაც ამჟამად ჰყავს მიგრანტი, ვისი ოჯახის წევრიც უკვე დაბრუნდა მიგრაციიდან და ვისაც არ ჰყავს მიგრანტი. 1500 შინამეურნეობის რეპრეზენტატული გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით ქვოტებით ამჟამინდელი მიგრანტის, დაბრუნებული მიგრანტისა და მიგრანტის არ მყოლი ოჯახების მიხედვით. ოცდაათი ჩაღრმავებული ინტერვიუ შესაბამის უწყებებთან.

გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა.

 

გაზიარება