გამოკითხვა თბილისში 2013 წლის 17 მაისის მოვლენების შესახებ

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
CRRC-საქართველო
თარიღი:
05.2013
-
06.2013

2013 წლის 17 მაისის მოვლენების შემდეგ, CRRC-საქართველომ ჩაატარა თბილისის მოსახლეობის გამოკითხვა, რათა შეესწავლა დედაქალაქში მცხოვრებთა რეაქცია მომხდარ მოვლენებზე და ზოგადად, სექსუალური უმცირესობებისადმი მათი დამოკიდებულება.

კვლევა 2013 წლის მაისის ბოლოს ჩატარდა [17 მაისის შემდეგ] და მასში მონაწილეობა რეპრეზენტატული შერჩევით 542-მა ზრდასრულმა, თბილისში მცხოვრებმა მოქალაქემ მიიღო. აღნიშნული გამოკითხვის დროს, CRRC-საქართველომ ჩაღრმავებული ინტერვიუების დროს პირველად გამოიყენა ელეტქრონული ტაბლეტები.

გაზიარება