გამოკითხვა საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES)
თარიღი:
12.2007
-
12.2007

2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ამომრჩეველთა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ მონაცემთა შეგროვება.

რეპრეზენტატული გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით. კომპლექსური შერჩევის სქემა: სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევა;

გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა, ცხრილები და დიაგრამები.

 

გაზიარება