გამოკითხვა და ფოკუსური ჯგუფი სასამართლო სისტემის შესახებ: სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო

ქვეყანა:
სომხეთი
დონორი:
გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ)
თარიღი:
01.2009
-
01.2009
ბიუჯეტი:
$21,869.00

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა კანონის უზენაესობის დადგენა სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში.

მცირე და საშუალო ზომის ბიზნეს წარმომადგენლების ინტერნეტ-გამოკითხვა სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში. ფოკუს-ჯგუფები.

გამოკითხვის ანგარიშიფოკუს-ჯგუფის ანგარიში.

გაზიარება