დისკუსიათა სერია: ეფექტური მმართველობის გამოწვევები საქართველოში

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
თანამშრომლობა ეკონომიკური განათლებისა და კვლევისთვის (PEER)
თარიღი:
06.2009
-
12.2009
ბიუჯეტი:
$35,972.00

საქართველოში სამთავრობო პოლიტიკის განვითარება მრგვალი მაგიდის გარშემო დისკუსიების გზით სპეციალურად მომზადებულ ანგარიშებზე, რომლებიც სასარგებლო წყაროს წარმოადგენს საჯარო სექტორში მომუშავეთათვის, რადგან განიხილავს და აანალიზებს ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის საჭირბოროტო საკითხებსა და გამოწვევებს.

მრგვალი მაგიდის გარშემო განხილვები წინასწარ მომზადებული ოთხი ანგარიშის შესახებ.

,,ეფექტური მმართველობის გამოწვევები საქართველოში”, თბილისი 2009.

გაზიარება