დემოკრატიის მდგომარეობა საქართველოში: კრიზისისა და შესაძლებლობების გასაყარზე

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
კონრად ადენაუერის ფონდი
თარიღი:
12.2020
-
03.2021

პროექტის მიზანია, მხარი დაუჭიროს სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყნის წარმომადგენელ მკვლევრებს სხვადასხვა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდების გამოყენების შესწავლაში.

პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდა მკვლევრებს ჩაუტარდათ ტრენინგი რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდებში.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა:

    • თხუთმეტი 2-საათიანი ტრენინგ სესია;
    • ესეების კონკურსი. გამარჯვებული ესეს ინგლისური ვერსია ხელმისაწვდომია აქ.

მასალები

153 კბაიტი
გაზიარება