ახალგაზრდების კეთილდღეობის გაზომვა (MYWEB)

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
ევროკომისია (EC)
თარიღი:
03.2014
-
08.2016
ბიუჯეტი:
$43,936.00

პროექტი მიზნად ისახავს  შეისწავლოს ახალგაზრდების კეთილდღეობა, მათი განათლება, გარემო, რომელშიც ბავშვი იზრდება, დასაქმება, დასვენება და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა. პროექტში ჩართულია 13 პარტნიორი 11 ქვეყნიდან.

საქართველოში პროექტი მოიცავს არსებული პოლიტიკისა და კანონმდებლობის მიმოხილვას. ასევე, ინტერვიუების ჩატარებას სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. CRRC-საქართველო პასუხისმგებელია მონაცემების შეგროვებაზე როგორც საქართველოში, ასევე ბულგარეთში. პროექტის ფარგლებში ასევე ტარდება სიღრმისეული ინტერვიუები და ფოკუს ჯგუფები 12-დან 18 წლამდე ახალგაზრდებთან თბილისში.

Study report; policy briefs (1) (2); Article

მასალები

835 კბაიტი
გაზიარება