ადგილობრივი თემების უსაფრთხოების ქსელი (CSN)

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
United Nations Development Programme (UNDP)
თარიღი:
06.2012
-
06.2013
ბიუჯეტი:
$104,351.00

შიდა ქართლის რეგიონში თემების გაძლიერება, რომ მოხდეს ადგილობრივ დონეზე უსაფრთხოების ანალიზი და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირებთან ერთად შეიქმნას შესაბამისი პრევენციული და საპასუხო მექანიზმები. 

თემების მონიტორინგი, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით გამოკითხვების საშუალებით.

ყოველკვირეული ანგარიშები, კვარტარული ანალიტიკური ანგარიშები, ელექტრონული რუკა, რომელიც ასახავს უსაფრთხოებისა თუ ინცინდენტების აღსარიცხად. 

 

გაზიარება