დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში კვლევის ძალა და მისი გავლენა

2018 წლის 14 მაისს, NDI და CRRC-საქართველო ორგანიზებას უწევენ მეორე საერთაშორისო კონფერენციას არჩევნებისა და პოლიტიკის შესახებ – დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში კვლევის ძალა და მისი გავლენა“. აღნიშნული კონფერენცია თავს უყრის პოლიტიკის ანალიტიკოსებსა და პრაქტიკოსებს საქართველოდან და საზღვარგარეთიდან, რათა მათ შეძლონ თავიანთი გამოცდილებებისა და მეთოდების გაზიარება, ერთი მხრივ, და საუკეთესო პრაქტიკისა და მიღებული გაკვეთილების განხილვა, მეორე მხრივ.

პანელი I: კვლევა დეზინფორმაციული ძალისხმევის ფესვების, მახასიათებლებისა და გამოვლინებების შესახებ

პანელი II: დეზინფორმაციის გავლენის შეფასება დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების ნდობაზე

პანელი III: მდგრადობის გაზრდა, როგორ გამოვიყენოთ კვლევა გადაწყვეტილებების გამოსაკვლევად

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები