უკან

დემოკრატიის მდგომარეობა საქართველოში: კრიზისისა და შესაძლებლობების გასაყარზე

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: კონრად ადენაუერის ფონდი
თარიღი: დეკემბერი 2020 - მარტი 2021
პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია, მხარი დაუჭიროს სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყნის წარმომადგენელ მკვლევრებს სხვადასხვა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდების გამოყენების შესწავლაში.
კვლევის დიზაინი: პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდა მკვლევრებს ჩაუტარდათ ტრენინგი რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდებში.
მასალები: პროექტის ფარგლებში ჩატარდა:
  • თხუთმეტი 2-საათიანი ტრენინგ სესია;
  • ესეების კონკურსი. გამარჯვებული ესეს ინგლისური ვერსია ხელმისაწვდომია აქ.