უკან

საქართველოში წინასაარჩევნო გარემოს შესახებ ინოვაციური სმს გამოკითხვა

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: East West Management Institute (EWMI) / G-PAC
თარიღი: ივნისი 2012 - ნოემბერი 2012
პროექტის მიზანი: 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში მოქალაქეების გააქტიურება და ჩართულობის გაზრდა გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად, სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერების მიზნით.
კვლევის დიზაინი: ადგილობრივი საზოგადოების მიერ არჩევნების მონიტორინგი, მონაცემების მოგროვება სმს-ების საშუალებით.
მასალები: საბოლოო ანგარიში, ონ-ლაინ პლატფორმა წინასაარჩევნო კამპანიებისა და დარჩვევების შესახებ საქართველოში.