უკან

მედია მონიტორინგი 2010

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
თარიღი: აპრილი 2010 - ივლისი 2010
პროექტის მიზანი: მედიის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში მერობის კანდიდატთა გაშუქების შესწავლა.
კვლევის დიზაინი: ექვსი ქართული ტელევიზიის (რუსთავი 2, პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი), იმედი, კავკასია, მაესტრო და რელ ტი-ვი) ძირითადი ახალი ამბების და თოქ-შიუების წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი;  კანდიდატთა გაშუქების ტონის კვლევის რაოდენობრივი და თვისებრივი ცვლადებით გაზომვა.
მასალები: ანგარიში.