უკან

მედია მონიტორინგი 2014

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
თარიღი: აპრილი 2014 - ივნისი 2014
პროექტის მიზანი: 2014  ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით ტელევიზიების (საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი, რუსთავი 2, იმედი, მაესტრო, კავკასია, ტვ3, ტაბულა, აჭარის ტელევიზია) მთავარ საინფორმაციო გამოშვებსა და თოქ-შოუებზე დაკვირვება.
კვლევის დიზაინი: მედია მონიტორინგი როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი კომპონენტებით:

რაოდენობრივიკომპონენტი:

 • დრო
 • თანმიმდევრობა
 • ტონი
 • პირდაპირი/ირიბი საუბარი

 

თვისებრივიკომპონენტი:

 • ბალანსი
 • მიკერძოებული გაშუქება
 • სიზუსტე
 • ფაქტებზე დაფუძნებული გაშუქება
 • ფაქტების დროული გაშუქება
 • კადრითა და მუსიკით მანიპულირება
 • ახალი ამბების იგნორირება
მასალები: 1. შუალედური ანგარიშები:

საინფორმაციო გამოშვებები: 15 აპრილი - 2 მაისი; 3 - 23 მაისი; 24 მაისი - 14 ივნისი;  15 – 30 ივნისი

თოქ შოუები: 15 აპრილი - 2 მაისი; 3 - 23 მაისი; 24 მაისი - 14 ივნისი;  15 – 30 ივნისი

2. საბოლოო ანგარიშები: საინფორმაციო გამოშვებები, თოქ-შოუები.