უკან

MCG-ის გავლენის შეფასება - მონაცემთა ვალიდაციის კვლევა - ტალღა 4

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი - NORC ჩიკაგოს უნივერსიტეტი
თარიღი: ოქტომბერი 2011 - თებერვალი 2012
პროექტის მიზანი:

პროექტის დასახელება: MCG-ის გავლენის შეფასება - მონაცემთა ვალიდაციის კვლევა
დამკვეთი: ჩიკაგოს უნივერსიტეტთან არსებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი (NORC)
თარიღი: ოქტომბერი 2011 - თებერვალი 2012
პროექტის მიზანი: მონაცემთა შეგროვება საერთაშორისო დახმარების გავლენისა და საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის შესახებ; სხვა არსებულ მონაცემთა გადამოწმება.

კვლევის დიზაინი: პილოტური საველე სამუშაო, გამოკითხვა, შერჩევის ზომა - 1500.
მასალები: ანგარიში (არა საჯარო).