უკან

კვლევა შრომის და დასაქმების შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: Volkswagen Foundation / Institute for the Study of Labor
თარიღი: ოქტომბერი 2012 - იანვარი 2014
პროექტის მიზანი: მონაცემების შეგროვება შრომისა და დასაქმების შესახებ საქართველოში.
კვლევის დიზაინი: წარმომადგენლობითი (რეპრეზენტატული) გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით; კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა. შერჩევის ზომა - 4333
მასალები: მონაცემთა ბაზა (არა საჯარო)