უკან

კვლევა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო და საინვესტიციო შეზღუდვებისა და დაბრკოლებების შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
თარიღი: აპრილი 2011 - ივნისი 2011
პროექტის მიზანი:

კვლევის მიზანი იყო აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობის ანალიზი, ახალი საინვესტიციო და საექსპორტო შესაძლებლობების დადგენა, და რისკების და ხელისშემშლელი ფაქტორების იდენტიფიცირება. 

კვლევის დიზაინი: საქართველოსა და აზარბაიჯანის ეცონომიკური და ბიზნეს გარემოს მიმოხილვა, მათ შორის არსებული კვლევების ანალიზი. სულ 6 კვლევა, თითო ქვეყანაში 3, მათ შორის საექსპორტო და სატრანსპორტო კომპანიებისა, და საზღვარზე ტრაილერების მძღოლების გამოკითხვა.
მასალები: ანგარიში