უკან

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 1)

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF)
თარიღი: აგვისტო 2009 - ოქტომბერი 2009
პროექტის მიზანი:

პროექტის მიზანია საზოგადოებრივი წარმოდგენების შესწავლა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, და აგრეთვე, საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ევროკავშირის ინსტიტუტების, ღირებულებებისა და ხალხის მოლოდინის შესახებ.

კვლევის დიზაინი:

კვლევა მთელი ქვეყნის წარმომადგენლობითია და 1,886 ინტერვიუზე დაყრდნობით ჩატარდა. CRRC-საქართველომ გამოიყენა კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა. გამოპასუხების დონე 70%-ს შეადგენდა, ხოლო შერჩევის ზომა 2,423 რესპონდენტს. ქვეყანა დაიყო სამ მაკრო-სტრატად (დედაქალაქი, სხვა ქალაქები, სოფლები). შემდგომში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 120 კლასტერი შეირჩა. კლასტერები ემთხვეოდა საარჩევნო უბნებს. შინამეურნეობები შემთხვევითი ხეტიალის  პრინციპით  შეირჩა, ხოლო რესპონდენტები კიშის ცხრილის გამოყენებით. გამოკითხვის სანდოობის ინტერვალია 95%, ხოლო ცდომილების ზღვარი 5%.

გამოკითხვა ჩატარდა ქართულ ენაზე. კითხვარი შემუშავდა ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. დაინტერესებულ მხარეებთან გაიმართა სამი საკონსულტაციო შეხვედრა, რომ კვლევაში ყველა შესაბამისი პირის ინტერესი გათვალისწინებული ყოფილიყო.

მასალები:

მონაცემთა ბაზა; კვლევის ანგარიში.