უკან

JILEP-ის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგების შეფასება

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტი (EWMI) / ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
თარიღი: ნოემბერი 2013 - ივნისი 2014
პროექტის მიზანი: ტრენინგების მონაწილეების გამოკითხვა და JILEP-ის პროგრამის ფარგლებში 2011-2013 წლებში ჩატარებული ტრენინგების შეფასება.
კვლევის დიზაინი: სატელეფონო გამოკითხვა, ფოკუსური ჯგუფები და სიღრმისეული ინტერვიუები ტრენინგების მონაწილეებთან
მასალები: ანგარიში, სატელეფონო გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა