უკან

განვითარების გზაზე: მიგრაციის ეკონომიკური და სოციალური გავლენის გაზომვა და ოპტიმიზაცია

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: გლობალური განვითარების ქსელი (GDN)
თარიღი: ივლისი 2008 - ივლისი 2008
პროექტის მიზანი: მიგრაციის გავლენის შესწავლა შინამეურნეობების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობის მიხედვით; პროექტი ასევე ისახავს მიზნად შეადაროს ის შინამეურნეობები, რომელთა წევრიც ამჟამად არის მიგრანტი ან დაბრუნდა მიგრაციიდან ისეთ შინამეურნეობებთან, რომელთაც არ ჰყავთ მიგრანტი.
კვლევის დიზაინი: მინი აღწერა იმ ოჯახების დასადგენად, ვისაც ამჟამად ჰყავს მიგრანტი, ვისი ოჯახის წევრიც უკვე დაბრუნდა მიგრაციიდან და ვისაც არ ჰყავს მიგრანტი. 1500 შინამეურნეობის რეპრეზენტატული გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით ქვოტებით ამჟამინდელი მიგრანტის, დაბრუნებული მიგრანტისა და მიგრანტის არ მყოლი ოჯახების მიხედვით. ოცდაათი ჩაღრმავებული ინტერვიუ შესაბამის უწყებებთან.
მასალები: გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა.