უკან

ადგილობრივი თემების უსაფრთხოების ქსელი (CSN)

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: United Nations Development Programme (UNDP)
თარიღი: ივნისი 2012 - ივნისი 2013
პროექტის მიზანი: შიდა ქართლის რეგიონში თემების გაძლიერება, რომ მოხდეს ადგილობრივ დონეზე უსაფრთხოების ანალიზი და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირებთან ერთად შეიქმნას შესაბამისი პრევენციული და საპასუხო მექანიზმები. 
კვლევის დიზაინი: თემების მონიტორინგი, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით გამოკითხვების საშუალებით.

მასალები: ყოველკვირეული ანგარიშები, კვარტარული ანალიტიკური ანგარიშები, ელექტრონული რუკა, რომელიც ასახავს უსაფრთხოებისა თუ ინცინდენტების აღსარიცხად.