საერთაშორისო სტაჟირების პროგრამა

Type: Internship/Fellowship Program

Compensation: Small stipend that may contribute to housing or food; we encourage candidates to seek outside funding; help finding housing provided

Start: Rolling

Application Deadline: Rolling

Openings: 2-4

Location(s): Tbilisi, Georgia

Duration/Hours: at least 10 weeks; 4 days, 32 hours/week


Qualifications


Eligibility: Applicants must have a strong interest and background in the social sciences (policy-related or think tank experience is a benefit); have completed two years of college course work by the time the internship begins (graduate students are highly encouraged to apply); be familiar with Microsoft programs (knowledge of statistical programs such as SPSS or Stata is desirable); have well-developed communication, teamwork and organizational skills; take initiative and work independently with little supervision; and be able to work in a complex environment in developing countries. Knowledge of Russian or a local language (Armenian, Azerbaijani, and Georgian) and experience in the NIS region is a plus. Candidates who have their own research agenda will be given priority. Applicants must be willing to commit to the internship for a minimum of 10 weeks. 

Description

In addition to its core activities, CRRC has a burgeoning number of research projects in which interns in the past have played a pivotal role. Duties may include but are not limited to conducting research (including interviewing local officials and community members and helping manage the questionnaire design process) and helping local researchers publish their findings; organizing social science trainings; updating CRRC's English language materials; preparing outreach materials; updating and managing databases; and organizing special events and conferences. There is also the opportunity to establish long-term cooperation with local researchers and policymakers, as well as learn Russian and/or a local language and conduct research during the course of the internship.

How to Apply

Your application should include a scanned copy of your transcript, a resume including three references, a short writing sample in English and a cover letter explaining why this position is of interest.

Contact Information


CRRC Georgia: Tamuna Khoshtaria, Email: tamuna@crrccenters.org 

 GO

მაიკლ ერიკ ლამბერტი

მაიკლი მიღებული აქვს დოქტორის ხარისხი (DPhil) ისტორიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში სორბონის უნივერსიტეტიდან ევროპულ ბიზნეს სკოლასთან (INSEAD, BFC'15D) კოლაბორაციის ფარგლებში. მისი სადოქტორო ნამუშევარი ყურადღებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში პოლიტიკურ-სამხედრო საკითხებზე ამახვილებს.

CRRC-ში საერთაშორისო სტაჟირების პროგრამის დაწყებამდე მაიკლი საფრანგეთის შეიარაღებული ძალების სამინისტროში მუშაობდა ანალიტიკოსად (OSINT); ასევე მუშაობდა ოტავას უნივერსიტეტსა და ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში (ეუთო), სადაც მისი ფოკუსი იყო ინფორმაციის თავისუფლების აქტის ელექტრონული ბიბლიოთეკა და აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩართულობა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში.

მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს მაკროეკოენომიკურ ინტელექტსა და ჩინურ ინვესტიციებს სამხრეთ კავკასიაში, განსაკუთრებით საქართველოში.

Alexandru Moise

Alex holds a PhD in Political Economy from Central European University. His work investigates how party characteristics, such as ideology and linkages to voters, influenced policy stances and reforms in the health sectors of Eastern and Southern European countries. His current research interests revolve around the social and institutional determinants of health inequalities, as well as individual behavioral determinants of access to healthcare, in Georgia and elsewhere. He is currently a Visiting Professor at Ilia State University’s School of Arts and Sciences, teaching methodology and other topics in Political Science.