დაფინანსება

დაფინანსების
წელი
დამფინანსებელი
(დონორი , კლიენტი, პარტნიორი)
ჯილდო
დაფინანსების თანხა
პროექტი
 
2021
Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS) $22,559 Young people's values and political activism in Georgia
2020-2022
The McLain Association for Children (MAC) Georgia $27,745 Supporting independent living of persons with disabilities through evidence-based advocacy and sustainable service provision
2020
კარნეგი ევროპა და ლევან მიქელაძის ფონდი $ 30,783.30 საქართველოს მომავალი
2019-2021
საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) $297,744.00 კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში
2018-2021
ევროკავშირი/ჰორიზონტი 2020 $ 226,095 Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF)
2018
G4G/USAID $26,627 ბიზნეს ორგანიზაციების შეხედულებების კვლევა
2018
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) $ 111,521.00 ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში: მიზეზები და შედეგები
2018
ევროკავშირი $55,199.00 PrIME - პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით
2018
ევროკავშირი $70,037.00 სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა (FAIR)
2018
Mercy Corps $15,029.00 ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა შეხედულებები
2017
World Vision Georgia $18,300 სკოლაში ახალგაზრდების ქსელების თანამშრომლობის პროექტის (SYNCS) შეფასება
2017
ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში $48,775.00 ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: საჭიროებების შეფასება
2017
ევროპის ფონდი (EPF) $28,823.00 ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 5)
2017
საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) $140,000.00 კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში
2017
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) $6,390.00 კვლევა მედია საშუალებების მოხმარების შესახებ
2017
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) $17,500.00 გენდერული თანასწორობა არჩევნების სატელევიზიო გაშუქებაში
მეტის ჩვენება

Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS)

Young people's values and political activism in Georgia

$22,559

2021

The McLain Association for Children (MAC) Georgia

Supporting independent living of persons with disabilities through evidence-based advocacy and sustainable service provision

$27,745

2020-2022

კარნეგი ევროპა და ლევან მიქელაძის ფონდი

საქართველოს მომავალი

$ 30,783.30

2020

საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში

$297,744.00

2019-2021

ევროკავშირი/ჰორიზონტი 2020

Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF)

$ 226,095

2018-2021

G4G/USAID

ბიზნეს ორგანიზაციების შეხედულებების კვლევა

$26,627

2018

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women)

ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში: მიზეზები და შედეგები

$ 111,521.00

2018

ევროკავშირი

PrIME - პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით

$55,199.00

2018

ევროკავშირი

სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა (FAIR)

$70,037.00

2018

Mercy Corps

ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა შეხედულებები

$15,029.00

2018

World Vision Georgia

სკოლაში ახალგაზრდების ქსელების თანამშრომლობის პროექტის (SYNCS) შეფასება

$18,300

2017

ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში

ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: საჭიროებების შეფასება

$48,775.00

2017

ევროპის ფონდი (EPF)

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 5)

$28,823.00

2017

საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში

$140,000.00

2017

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

კვლევა მედია საშუალებების მოხმარების შესახებ

$6,390.00

2017

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

გენდერული თანასწორობა არჩევნების სატელევიზიო გაშუქებაში

$17,500.00

2017
მეტის ჩვენება

ზემოთ