უკან
ოთხშაბათი | 14 სექტემბერი, 2016

მონაცემებში ასახული ტენდენციები: სოციალური და პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ ნდობის ცვლილება სომხეთში

CRRC-ს მიერ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული ბლოგის მიხედვით, საქართველოში სხვადასხვა სოციალური და პოლიტიკური ინსტიტუტის მიმართ ნდობა 2011-დან 2015 წლამდე დაეცა. ეს ბლოგი, კავკასიის ბარომეტრის მონაცემებზე დაყრდნობით, მიმოიხილავს ნდობას იგივე ინსტიტუტების მიმართ სომხეთში.

კავკასიის ბარომეტრის მიხედვით, 2011 წლის შემდეგ სომხეთში სხვადასხვა პოლიტიკური ინსტიტუტის მიმართნდობა შემცირდა. ყველაზე დიდი ვარდნა პრეზიდენტის ინსტიტუტმა განიცადა. მისი ნდობის მაჩვენებელი 2011 წელს 36%-დან 2015 წელს 16%-მდე დაეცა. აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და პარლამენტის მიმართ ნდობა 2011-დან 2013 წლამდე შემცირდა და მას შემდეგ სტაბილურად შეჩერდა საკმაოდ დაბალ მაჩვენებელზე. 

 
შენიშვნა: დიაგრამაზე პასუხის ვარიანტები „სრულად ვენდობი“ და „უფრო ვენდობი“ გაერთიანებულია. ნაჩვენებია მხოლოდ მათი წილი, ვინც ნდობას გამოხატავს მოცემული ინსტიტუტების მიმართ.

გამოკითხვის შედეგები ასევე აჩვენებს ნდობის მცირე ვარდნას სასამართლოს მიმართ 2011-დან 2015 წლამდე. ნდობა პოლიციის, საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის სისტემის მიმართ უცვლელია, ხოლო ნდობა ჯარის მიმართ გაზრდილია.

 

 

 

კავკასიის ბარომეტრის მიხედვით, სომხეთში ყველაზე დიდი ვარდნა პრეზიდენტის მიმართ ნდობამ განიცადა მაშინ, როცა ჯარის მიმართ ნდობა გაიზარდა. აღმასრულებელი ხელისუფლების, პარლამენტისა და სასამართლოს მიმართ ნდობა 2011 წლის შემდეგ მცირედით შემცირდა, პოლიციის, ჯანდაცვისა და განათლების სისტემის მიმართ კი არ შეცვლილა.

გთხოვთ, ამ საკითხზე მეტი მონაცემები იხილოთ აქ.

15.06.2015 | ორშაბათი

Trust in institutions in the South Caucasus – generating a combined score

Trust in institutions is a widely studied subject in the social sciences – typing 'trust in institutions' into Google Scholar yields roughly 2.5 million results. It is generally believed to have multi-directional relationships with different aspects of social life, with high levels of trust associated with positive phenomena – acceptance of innovation and a good business environment just to name two.
28.04.2014 | ორშაბათი

Trust in Institutions in the South Caucasus

Trust in institutions has often been thought of as negatively related to perceptions of corruption in political institutions. Every year, Transparency International publishes a Corruption Perceptions Index (CPI) which ranks countries from highly corrupt to very clean.
02.06.2014 | ორშაბათი

Finding a good job in Georgia

Data on employment and perceptions about work present an interesting lens on Georgia. This is especially true since the official unemployment rate is 15% according to Geostat in 2012, and 31% of the population is unemployed and seeking work in Georgia as of September 2013, according to the National Democratic Institute
23.06.2014 | ორშაბათი

Trust in local government in Georgia

On June 15th Georgian voters headed to the polls in local elections. There were problems leading up to the elections as detailed in last week's electoral notes. At present, results show a significant portion of positions in local government going to Georgian Dream Coalition (GD) candidates, though a number of races will go into second rounds
13.08.2018 | ორშაბათი

Is Georgia’s Orthodox Christian population losing (trust in) their religion?

Surveys conducted in Georgia have repeatedly shown that the Georgian Orthodox Church’s leader Patriarch Ilia II is the most trusted public figure in the country. Yet, CRRC’s Caucasus Barometer survey data from 2008 to 2017 suggests that both the share of Orthodox Christians in Georgia that trust the Church and the degree to which they trust the Church is on the decline. Although the survey does not provide direct evidence, the scandals surrounding the church in recent years could have contributed to this. For instance, in 2017, a priest was convicted of attempting to poison the Secretary of Ilia II. The government has sold land to the Church at symbolic prices on numerous occasions, often leading to negative media coverage. In 2013, priests were involved in an anti-LGBT rights riot.
18.02.2019 | ორშაბათი

NGOs in Georgia: Low trust, high expectations? (Part 2)

As discussed in the first part of this blog post, the results of CRRC-Georgia’s survey conducted for the Georgian Civil Society Sustainability Initiative (CSSIGE) project in fall 2017 confirmed that both knowledge about NGOs and trust toward them is quite low in Georgia. This blog post looks at the inconsistency between low trust toward NGOs, on the one hand, and quite positive assessments of their activities, on the other hand.
21.10.2019 | ორშაბათი

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა: რა იცის და რა დამოკიდებულება აქვს ხალხს საქართველოში ამ პროცესის შესახებ

საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და საქართველოს ორგანულ კანონში შესული ცვლილებების შედეგად, უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა მინიმალური რაოდენობა 28-მდე გაიზარდა. გარდა ამისა, მოსამართლეობის 10-წლიანი ვადაუვადო დანიშვნის წესით შეიცვალა და პარლამენტის წინაშე მოსამართლეობის კანდიდატების ნომინირების უფლება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაეცა. შესაბამისად, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესი დაიწყო და 2019 წლის სექტემბრის დასაწყისში გამოაქვეყნა იმ 20 კანდიდატის სია, რომელიც პარლამენტს წარუდგინეს დასამტკიცებლად. კანდიდატებთან გასაუბრება პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. შერჩევის პროცესი ქართულმა მედიამ საკმაოდ ფართოდ გააშუქა.
16.03.2020 | ორშაბათი

Trust in institutions continues its steady decline in Georgia

Trust in institutions has been on the decline in Georgia for a decade now. For instance, the level of trust in religious institutions declined from 86% of the public reporting trust in 2008 to 71% in 2019, with the decline being particularly prominent among Orthodox Christians, the main religious group in the country.