უკან
ორშაბათი | 17 თებერვალი. 2014
CRRC აცხადებს მეთოდოლოგიურ კონფერენციას სოციალური უთანასწორობის შესახებ

CRRC აცხადებს მეთოდოლოგიურ კონფერენციას სოციალური უთანასწორობის გაზომვის შესახებ როგორც სამხრეთ კავკასიაში, ისე მის მეზობელ ქვეყნებში

თბილისი, 25 ივნისი, 2014

სრული ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ იხილეთ ინგლისურენოვან გვერდზე.

თანდართული ფაილები:
CRRC_conference_announcement.pdf