ჰომოფობია საქართველოში: ნაწილი 4

გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მისაღებია თქვენთვის, თუ:

  • მამაკაცს აქვს გრძელი თმა?
  • მამაკაცს საყურე უკეთია?
  • ქალს წარბის პირსინგი აქვს?
  • ქალი სვამს ძლიერ ალკოჰოლურ სასმელებს (კონიაკი, არაყი)?
  • ქალს აქვს სექსი ქორწინებამდე?
  • მამაკაცს აქვს სექსი ქორწინებამდე?

ჰომოფობიის ბინარული ლოგისტიკური შეფასება  (N = 526)

 მოდელი 1მოდელი 2 
პრედიქტორებიBSE BeBB
SE BeB
კონსტანტა-.41.38.66-.08.46.93
ასაკი-.00.01.99-.01.01.99
სქესი.60.201.81**.62.211.87**
განათლება-.25.12.78*
-.18.12.84
რელიგიურობა   -.10.12.90
ლიბერალური შეხედულებები   -.50.13.61***
მოდელი c2
13.745 **33.446*** 
Df (თავისუფლების ხარისხი)
35 
% სწორი წინასწარმეტყველება7071.5 
გაზიარება