სტაჟიორები

თამარ გველესიანი

თამუნა მაგისტრატურის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტია გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი ფლობს ბაკალავრის ხარისხს ფსიქოლოგიაში ამავე უნივერსიტეტიდან. 2015 წელს იყო ვილნიუსის უნივერსიტეტის სტუდენტი გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.

„ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ მონაწილეობამდე, ის ჩართული იყო სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ და სოციოლოგიურ კვლევებში. ასევე, მონაწილეობას იღებდა საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტებში.

მისი კვლევითი ინტერესები უმაღლესი განათლებისა და სოციალური პრობლემების სფეროებს უკავშირდება.