სტაჟიორები

სონია კლეშიკი

სონიას მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებაში ცენტრალური ევროპული უნივერსიტეტიდან, სადაც დაწერა თეზისი საქართველოში ენების მიმართ დამოკიდებულების შესახებ.

მანამდე სონია მუშაობდა Human Rights Watch-ში ნიუ-იორკში და Bank Information Center-ში ვაშინგტონში. ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან მისი ფოკუსი მიმართული იყო კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაზე. სონიას აგრეთვე აქვს ბაკალავრის ხარიასხი კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტიდან შედარებით ლიტერატურასა და რუსულ კულტურაში.

იგი ფლობს რუსულ და ესპანურ ენებს.