სტაჟიორები

საშენკა ლეშაი

საშენკა ფლობს მაგისტრის ხარისხს რუსულსა და აღმოსავლეთ ევროპათმცოდნეობაში ოქსფორდის უნივერსიტეტიდან, სადაც იგი იყო “ფონდ ღია საზოგადოების” სტიპინედიატი. მას აქვს ბაკალავრის ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებში ტირანას უნივერსიტეტიდან და საერთაშორისო ურთიერთობებში ტირანას ევროპული უნივერსიტეტიდან.

სწავლის დამთავრების შემდეგ საშენკა მუშაობდა ალბანეთის საერთაშორისო კვლევების ინსტიტუტში (AIIS), ახალგაზრდების პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში, 2013-14 წლების მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის კურსდამთავრებულებისთვის. ამ პერიოდში ის იკვლევდა დასავლეთ ბალკანეთის ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს და ალბანეთის მოქალაქეების შეხედულებებს შიდასახელმწიფოებრივ და რეგიონულ საკითხებზე.

საშენკას კვლევითი ინტერესები ძირითადად მოიცავს პოსტ-კომუნისტურ ტრანზიციასა და ნაციონალიზმს, ონტოლოგიურ უსაფრთხოებას, პოლიტიკურ დისკურსსა და იდენტობას. ამჟამად, ის იკვლევს ტერიტორიული დისინტეგრაციის გავლენას/ეფექტებს სახელმწიფოებრივ იდენტობაზე და აპირებს გააკეთოს შედარებითი ანალიზი ბალკანეთსა და სამხრეთ კავკასიას შორის.