სტაჟიორები

რაია ელ ზეინი

რაია ელ ზეინი ამჟამად არის მოწვეული სწავლული წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში, ილიას უნივერსიტეტში. ის ფლობს დოქტორის ხარისხს ნიუ ორკის საქალაქო უნივერსიტეტიდან.

მისი კვლევის ინტერესები მოიცავს ქალაქის ახალგაზრდების კულტურას, სუბკულტურასა და არაბულ სამყაროში და მის დიასპორებში ამ ყოველივეს გამოვლინებას.