სტაჟიორები

რატი შუბლაძე

რატი შუბლაძე ფლობს ბაკალავრის დიპლომს სოციალურ მეცნიერებებში სოციოლოგის სპეციალობით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამჟამად სწავლობს სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის სამაგისტრო პროგრამაზე.

CRRC-საქართველოს „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ ჩართვამდე, ის მონაწილეობდა გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დაფინანსებულ 2012 წლის წინასაარჩევნო მედიამონიტორიგნის პროგრამაში.

მისი ინტერესის სფეროებია კავკასიური კვლევები, მედია და არჩევნები.