სტაჟიორები

ნინო მჟავანაძე

ნინო  მაგისტრატურის ბოლო კურსის სტუდენტია და სწავლობს სოციოლოგიის პროგრამაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ასევე, ის ფლობს ბაკალავრის ხარისხს სოციოლოგიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.

CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, ის მონაწილეობდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ წარმოებულ პროექტში – მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერა – სადაც ჩართული იყო როგორც მოსამზადებელ სამუშაოებში, ისე უშუალოდ მოსახლეობის აღწერის პროცესში ლოკალურ ზედამხედველად. მას აქვს სოციოლოგიურ კვლევებში მონაწილების გამოცდილებაც.

ნინოს კვლევითი ინტერესები, ძირითადად, უკავშირდება სოციალურ და კულტურულ საკითხებს.