სტაჟიორები

ნინო ქერქაძე

ნინო ქერქაძე ფლობს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრისა და ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს სოციალურ მეცნიერებებში. მისი სპეციალობაა სოციოლოგია.

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრში მოსვლამდე, ნინო მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა მარკეტინგულ და სოციოლოგიურ კვლევით პროექტში.

ის ასევე მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციაში – უმცირესობების საკითხთა ევროპულ ცენტრში – პროექტის ასისტენტად.

მისი კვლევითი ინტერესის სფერო მოიცავს სხვადასხვა ტიპის უმცირესობებთან დაკავშირებულ საკითხებს.