სტაჟიორები

ნათია მოსიაშვილი

ნათიამ 2016 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფლობს სოციოლოგიის ბაკალავრის ხარისხს.

ფართო კვლევითი ინტერესების გამო, მან გადაწყვიტა ჯერ მიეღო პრაქტიკული გამოცდილება და ამის შემდეგ გაეგრძელებინა აკადემიური საქმიანობა.

ნათიას კვლევით ინტერესებს წარმოადგენს გარდამავალი დემოკრატიული პროცესები, საჯარო პოლიტიკა, განათლება, სტრუქტურული უთანასწორობა და გენდერული საკითხები.