სტაჟიორები

მერაბ ბოჭოიძე

მერაბ ბოჭოიძემ 2004 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული თ. გეგელიას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლა-ინტერნატი. 2008 წელს მან კავკასიის ბიზნეს სკოლაში მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში მენეჯმენტის სპეციალობით.

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრში (CRRC) მოსვლამდე, ის ჩართული იყო მარკეტინგულ კვლევებში. მას ასევე წვლილი მიუძღვის ქართული ვიკიპედიის განვითარებაში.

მის კვლევით ინტერესებში შედის სოციალური ეკონომიკა, მარკეტინგი და ინტერპერსონალური ურთიერთობები.