სტაჟიორები

მელორ შენგელია

მელორ შენგელიას მიღებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სოციოლოგიაში. ამჟამად ის ამავე უნივერსიტეტის სოციოლოგიის მაგისტრანტია.

მელორს  აქვს მიზნობრივ სამეცნიერო კვლევით პროექტებში მონაწილეობის გამოცდილება

მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს საჯარო პოლიტიკის,მედიისა და ჯანდაცვის საკითხებს.