სტაჟიორები

მარიამ ლონდარიძე

მარიამ ლონდარიძემ 2014 წელს მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ბაკალავრის ხარისხი მეორადი სპეციალობით ბიზნესის ადმინისტრირებაში.

CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, ის იყო ახალგაზრდა მკვლევარი პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფში (PMCG). ის მუშაობდა ყოველკვირეული საინფორმაციო ბიულეტენის შექმნაზე, რომელშიც მიმოხილული იყო ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროცესები. მანამდე, ის ჩართული იყო ინფორმაციული ტექნოლოგიების კერძო სადისტრიბუციო კომპანიის მარკეტინგულ კვლევაში.

მის კვლევით ინტერესებში შედის ეკონომიკური და სოციალური საკითხები.