სტაჟიორები

მარი მეხრიშვილი

მარი მეხრიშვილს მიღებული აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი ოსთფოლდის უნივერსიტეტში, სადაც გაიარა ბაკალავრიატის ბოლო კურსი  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკის განხრით სამწლიანი სწავლის შემდეგ.

CRRC-საქართველოში მუშაობის დაწყებამდე, მარი მუშაობდა ორგანიზაცია “GeoWel Research“-ში, სადაც ჩართული იყო სამაგიდო კვლევებსა და ინტერვიუებში ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე.

მისი კვლევითი ინტერესები ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებასთანაა დაკავშირებული. ასევე, ის დაინტერესებულია უმცირესობათა საკითხებით.