სტაჟიორები

მაია კომახიძე

მაია ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში2009 და 2013 წლებში მან მოიპოვა სტიპენდია აშშ-სა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში სწავლის გასაგრძელებლად.

„ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამაში“ მონაწილეობამდე, ის მუშაობდა ფაქტჩეკში, როგორც პროექტის ასისტენტი და გრანტების ოფიცერი.

მისი კვლევით ინტერესების სფერო მოიცავს განვითარებადი ქვეყნების საჯარო პოლიტიკას, სოციალურ და პოლიტიკურ ტრანსფორმაციებს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, სამოქალაქო ჩართულობასა, საერთაშორისო ინსტიტუტებსა და გლობალურ მმართველობას.