სტაჟიორები

მადონა შილდელაშვილი

მადონა შილდელაშვილს აქვს ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებებში. მისი სპეციალობაა საერთაშორისო ურთიერთობები.

ვიდრე კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის“ მონაწილე გახდებოდა, პროგრამა “Joint Civic Education”-ის ფარგლებში, იგი ხელმძღვანელობდა მოხალისეობრივ პროექტს.
მადონამ ასევე გაიარა სტაჟირება ამერიკის საელჩოსა და საქართველოს მშვიდობის კორპუსში.

მის კვლევით ინტერესებში შედის არასრულწლოვანთა დანაშაული და უმუშევრობა.