სტაჟიორები

ლუი-ფილიპ კამპო

ლუი-ფილიპი ფლობს ოტავას უნივერსიტეტის ისტორიის ბაკალვრის ფიპლომს, უნივერსიტეტში სწავლისას ის დაინტერესებული იყო რუსეთის ისტორიისა და იდეოლოგიების გავლენის შესწავლით.

მან ერთ წელი იმუშავა ოტავაში მდებარე კანადის სამხედრო არქივში. შემდეგი ორი წლის განმავლობაში მან აკადემიური და პროფესიული შვებულება აიღო და ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში მოგზაურობდა ველოსიპედით ხალხისა და კულტურის უკეთ გასაცნობად. მოგზაურობამ ლუი-ფილიპი თბილისში მოიყვანა, სადაც ის დამოუკიდებელ კვლევას ატარებს ალტერნატიული იდეოლოგიების გავლენაზე 1918-1921 წლების დამოუკიდებლობის პერიოდში.

ლუი-ფილიპის საუბრობს ფრანგულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე და აგრეთვე სწავლობს ქართულს.